“นักวิชาการด้านการแพทย์” ยันพาราควอตไม่น่ากลัว
"นักวิชาการด้านการแพทย์” แจงยังไม่มีงานวิจัยชี้ชัด"พาราควอต" เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยันใช้กำจัดศัตรูพืชไม่น่ากลัว เหตุใีการเจือกจางก่อนฉีดพ่น แนะหามาตรการควบคุม ให้ซื้อได้แค่คนผ่านการอบรม-มีใบอนุญาต เมื่อวันที่ 29 เม.ย. กลุ่มนักวิชาการและแพทย์ นำโดย ดร.สันทัด โรจนสุนทร ประธานกรรมการ มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร จัดเสวนาหัวข้อ “สนทนาพาราควอต” ขึ้น เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริง  (more…)
เสาชิงช้า
ในอดีตเสาชิงช้าคือใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครหรือเรียกว่า“สะดือเมือง” โดยถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งรัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่ตั้งของเทวสถานและโบสถ์ ในศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเสาชิงช้าด้วย ทำให้ “เสาชิงช้า” กลายมาเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงเทพมหานครมาจนถึงปัจจุบัน โดยเสาชิงช้าที่ว่านี้ เป็นเสาไม้ขนาดใหญ่สีแดง (more…)
ชุมชนอาหารปลอดภัย-ลดรายจ่ายชาวบ้าน
แกนนำชุมชน จ.เชียงราย สร้างชุมชนปลอดสารอาหารปลอดภัย จากความเจ็บป่วยของชาวบ้าน ทั้งมะเร็ง เบาหวาน ความดัน ล้วนเกี่ยวข้องกับการบริโภค ทำให้ ประหยัด รักประชา ผู้ใหญ่บ้านป่าตาลประชาสันติ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย...
พาณิชย์ดันข้าว-ทุเรียนขายจีน
พาณิชย์พร้อมจับมือแจ็คหม่า ดันข้าวและทุเรียนส่งขายจีน พร้อมเปิด “STYLE APRIL 2018” รวมผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ กว่า 600 บริษัทโชว์ศักยภาพ หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลักดันเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการหน้าใหม่สู่ตลาดโลก (more…)
ขนส่งพอใจอุบัติเหตุจากรถสาธารณะช่วงสงกรานต์ลดลง
กรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพอใจผลดำเนินการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2561 หลังไม่มีอุบัติเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตจากบริการรถสาธารณะ (more…)