อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมสามารถให้พร้อมกับยาได้หรือไม่
<

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมสามารถให้พร้อมกับยาได้หรือไม่ อาหารสายยาง อารหารปั่นผสม เป็น อาหารสุขภาพ ที่ได้รับการยอมรับให้ใช้รักษาผุ้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารของผู้ป่วย

การได้รับสารอาหารและสารน้ำมีผลต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นความจำเป็นสำคัญของการมีชีวิตอยู่ได้ โดยปริมาณและคุณค่าของอาหารมีผลต่อร่างกายและจิตใจ การได้รับอาหารน้อยหรือไม่มีประโยชน์ และมีสุขลักษณะการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการติดโรคต่างๆ รวมทั้งส่งผลให้การเจ็บป่วยเรื้อรังนั้นมีอาการที่แย่ลง หากผู้ป่วยขาดสารอาหารหรือขาดยา ก้อาจจะทำให้อาการป่วยทรุดลงได้ หลายคนสงสัยว่า ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้นั้น มีการรับประทานยาอย่างไร

สำหรับการรับประทานยาของผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานยาเองได้ ก็อาจจะมีการฉีดเข้าร่างกาย หรืออาจจะให้พร้อมกับอาหารปั่นผสมที่ให้ทางสายยาง เพราะการให้อาหารทางสายจะส่งตรงเข้ากระเพาะอาหารโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องกลืนอาหารเอง อาจจะให้ยาเข้าไปพร้อมกับอาหารปั่นผสม เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาไปในตัวได้ แต่การให้ยาผู้ป่วยพร้อมกับอาหารปั่นผสมต้องปรึกษากับแพทย์ก่อน เนื่องจากอาจจะมีผลข้างเคียงหรือตัวยาที่ต้องรับประทานตามเวลา แต่อย่างไรก็ตาม การให้ยาพร้อมกับอาหารปั่นผสม สามารถทำได้ แต่ต้องที่ความรู้ในเรื่องของการให้ยาและอาหารปั่นผสมไปพร้อมกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

นอกจากนี้ การให้ยาหลังอาหารที่เตรียมไว้ ลงไปแล้วควรเติมน้ำตาม 50 – 100 ซีซี เพื่อล้างอาหารและยา เพื่อผู้ป่วยจะได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นโรคไต เนื่องจากได้รับยา และทำให้ไตทำงานหนัก ทั้งนี้ผู้ดูแลควรสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หากเกิดความผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ และรีบแก้ไขโดยด่วน อย่างไรก็ตามต้องหมั่นตรวจการขับถ่ายของผุ้ป่วยด้วยว่ามีสีที่ผิดปกติหรือไม่ เพราะบางครั้งอาจจะทำให้เกิดภาวะอาหารที่ไม่สามารถเข้ากับผุ้ป่วยได้ หรืออาหารที่ไม่สะอาดและปลดภัยนั่นเอง

ขั้นตอน การให้ อาหารสายยาง ทางจมูก !

การให้อาหารทางสายยาง สามารถให้ได้หลายทางขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยในกระบวนการให้อาหารว่าสามารถให้อาหารได้ทางไหน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด โดยอาหารปั่นผสมที่ได้ให้กับผู้ป่วย ก็ถอืว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่แพทย์จะต้องทำการพิจารณาดูว่า ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารชนิดใดได้บ้าง หรือมีอาหารแพ้อาหารชนิดใดบ้าง เพื่อสั่งไปยังนักโภชนาการเพื่อออกแบบสูตรอาหารปั่นผสมให้เข้ากับผู้ป่วยที่จะรับอาหาร เพื่อใหเพียงพอและมีสารอาหารครบถ้วนแก่ร่างกายผู้ป่วย สำหรับการให้อาหารทางสายยางสามารถให้ได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารทางจมูก หรือบริเวณหน้าท้อง เพื่อส่งตรงไปยังกระเพาะอาหารโดยตรงนั่นเอง

การให้อาหารทางจมูก เป็นการให้อาหารทางสายยางรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะใส่สายยางผ่านทางจมูกและหลอดอาหารเข้าไปสู้พระเพาะอาหารโดยผู้ดูแล ซึ่งจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ต้องเปลี่ยนพลาสเตอร์ที่จมูกทุกวันเพื่อเป็นการสังเกตรอบกดทับระหว่างสายยางและจมูก หากสังเกตว่ามีความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วน สำหรับอุปกรณ์ในการให้อาหารทางจมูก มี Syringe 50 cc สำหรับให้อาหาร อาหารปั่นผสม ชามรูปไต เหยือกน้ำสะอาด ยาและแก้วยา นี่ก็เป็นอุปกรณ์ฝนการให้อาหารทางสายยาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

สำหรับขั้นตอนให้อาหารทางจมูก ผู้ดูแลจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม แจ้งผู้ป่วยสห้ทราบก่อนจะให้อาหาร และทำการจัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะสูง หรือท่านั่งก่อนให้อาหารเพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้น และควรดูดเสมหะก่อนในกรณีที่ผู้ป่วยมีเสมหะจำนวนมาก ผู้ดูแลจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง ตรวจดูปริมาณให้ตรงตามแผนการดูแล และที่สำคัญจ้องตรวจสอบว่าสายยางอยผุ่ในกระเพาะอาหารหรือไม่ หลังจากที่ให้อาหารเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบการย่อยอาหารของผู้ป่วยด้วยว่าทำงานได้ดีหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน