สภาพแวดล้อมที่ต้านทานต่อระบบภูมิคุ้มกัน

อัตราการเกิดมะเร็งโดยรวมและอัตราการเสียชีวิตโดยรวมในสหรัฐอเมริกาลดลง แต่จำนวนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับก็เพิ่มขึ้น การรักษาโรคมะเร็งตับในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้ผลส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดี แต่ข้อมูลใหม่จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกโรงเรียนแพทย์เสนอหลักฐานพิสูจน์ของหลักการสำหรับการรวมกันของภูมิคุ้มกันบำบัด

ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกในตับแอนติบอดีมีประสิทธิภาพในการหยุดการลุกลามของมะเร็งตับ (HCC) โดยมีการให้อภัยเนื้องอกอย่างสมบูรณ์และการอยู่รอดโดยปราศจากเนื้องอกในเมาส์บางรุ่น มะเร็งตับนั้นซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มาก เราและนักวิจัยคนอื่นพบว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้การลบตัวก่อมะเร็งแบบคลาสสิกทำให้มะเร็งตับซ้ำเติมยิ่งขึ้นตับมีสภาพแวดล้อมที่ต้านทานต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่เหมือนใคร